KOPPA IP

Úvod

Pro naše klienty zajišťujeme přihlašování, komplexní správu a obranu jeho ochranných známek, průmyslových vzorů, vynálezů, užitných vzorů a označení původu na území České republiky i v zahraničí, zejména Evropské unii.

Při poskytování služeb při ochraně a uplatňování práv z duševního vlastnictví a práv souvisejících se specializujeme zejména na následující oblasti:


Pro naše klienty:

KOPPA IP Legal
+420 603 455 522 | ip@koppa.cz