KOPPA IP

Autorské právo

V této oblasti poskytujeme komplexní právní a administrativní podporu při zpracování veškeré smluvní agendy související s průmyslovými právy a autorským právem, zejména pak:

 • Smlouvy o dílo
 • Licenční smlouvy (k právům z patentů či užitných vzorů, k právům k databázi, k know-how)
 • Nakladatelské a vydavatelské smlouvy
 • Smlouvy o vytvoření softwaru na zakázku
 • Franchisingové smlouvy
 • Zastupování a vyjednávání ve sporech z autorských práv

Dobrá smlouva je základ. S duševním vlastnictvím souvisí řada smluvní problematiky.

Poskytujeme ucelenou přípravu na míru např. těchto právních dokumentů:

 • Licenční smlouva
 • Smlouva o dílo
 • Smlouva o vytvoření loga pro ochrannou známku
 • Smlouva o obchodní spolupráci
 • Smlouva o vytvoření softwaru na zakázku
 • Nakladatelská a vydavatelská smlouva
 • Smlouva o převodu průmyslového práva (patentu, ochranné známky apod.)
 • Protokol o mlčenlivosti
 • Dohoda o stanovení know-how a obchodního tajemství


V rámci právních rešerší zhotovujeme:

 • Rešerše na stav techniky (patenty a užitné vzory)
 • Rešerše na majitele
 • Rešerše loga pro účely ochranné známky
 • Rešerše nastavení smluvních vztahů ve společnosti
 • Rešerše konkurenčních obchodních aktivit

KOPPA IP Legal
+420 603 455 522 | ip@koppa.cz