KOPPA IP

Mediace

Řešíme vztahy mezi obchodními partnery, zaměstnanci, třetími stranami, s nimiž jste se z jakéhokoli důvodu dostali do sporu, jde o praktický způsob řešení vaší záležitosti, který šetří čas - nemusíte čekat, až váš spor přijde na pořad jednání soudu.

Za účasti a s pomocí nezávislého zapsaného mediátora se aktivně hledají a nalézají řešení sporu. Jednání je neveřejné a ústní. Strany nesepisují žádné návrhy, pouze se sejdou u jednacího stolu. Výsledná dohoda o mediaci je vždy písemná. Podle okolností a zájmů stran může být předložena ke schválení soudu. Získá tak vykonatelnost.

Pokud je klient pozván do mediačního řízení a bude se cítit bezpečněji, pokud bude mít po boku  zkušeného profesionála znalého mediačního procesu, jsme připraveni klienta doprovodit.

Při právních sporech využíváme řešení sporů pomoci metody Collaborative Law/Collaborative Practice/práva spolupráce – www.collaborativelaw.cz

KOPPA IP Legal
+420 603 455 522 | ip@koppa.cz