KOPPA IP

Oceňování

Aktivně poskytujeme klientům expertní, znalecké a oceňovací služby v oblasti duševního vlastnictví.

K oceňování duševního vlastnictví  podniku dochází zejména při převodu nehmotného majetku na jiný subjekt, při přeměnách obchodních společností, při zakládání společností se zahraniční majetkovou účastí, při nepeněžitých vkladech, při zástavě nehmotného majetku, v insolvencích, pro stanovení přiměřeného zadostiučinění při nekalé soutěži.

Oceňování provádíme jako soudní znalci v oboru ekonomika – oceňování nehmotného majetku.

KOPPA IP Legal
+420 603 455 522 | ip@koppa.cz